Zapraszamy

Witamy na stronie internetowej “Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża USA”. Cieszymy się bardzo, że możemy być z Wami informując o bieżących sprawach  i wydarzeniach ze szkół na naszym Wybrzeżu. Piszcie do nas o wszystkim!

Mgr Renata Dajnowska, 
Prezes


Aktualności

Portland, 2 maja 2024 r. 

LAUREACI KONKURSU POLONIJNY RODZIC NA 6- 2024 LAUREACI: 

Anna Maria Bilińska (Kanada) 

Magdalena Katarzyna Łempicka (Kanada) 

Agnieszka Błażowska – Siódmak (Katar) 

Agata Sulz (Niemcy) 

Mariola Cichowska (Stany Zjednoczone) 

Aneta Dąbrowski (Stany Zjednoczone) 

Tomasz Dubowski (Stany Zjednoczone) 

Bogumiła Filipowski (Stany Zjednoczone) 

Edyta Grzelakowski (Stany Zjednoczone) 

Elżbieta Kolanko (Stany Zjednoczone) 

Agata Kowalińska- Manalac (Stany Zjednoczone) 

Albina Myszkowska (Stany Zjednoczone) 

Justyna Orzechowski (Stany Zjednoczone) 

Marta Plonski (Stany Zjednoczone) 

Kinga Rogalska (Stany Zjednoczone) 

Renata Rzepka (Stany Zjednoczone) 

Sylwia Wójtowicz (Stany Zjednoczone) 

Agnieszka Buczek-Witkowska (Wielka Brytania) 

Sylwia Jurczak (Wielka Brytania) 

Monika Barbara Pachla (Wielka Brytania) 

Paulina Al Jindi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: 

Barbara Struniawska (Stany Zjednoczone) 

Anna Konieczna (Stany Zjednoczone) 

Serdecznie gratulujemy!

Złote jabłuszko

Do końca kwietnia czekamy na nominacje nauczycieli  do wyróżnienia  “Złote jabłuszko”. Zgłoszenie prześlij na email: forumnauczycielipolonijnych@gmail.com 

Formularz do pobrania tutaj

Zapraszamy na Zjazd 

XVII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich

Fort Lauderdale, FL odbędzie się w dniach 24-27 maja 2024 r.

Więcej informacji https://zjazdcpsd2024.com/

Akcja piszemy listy i kartki dla Powstańców

Kolonie

Warsztaty, warsztaty 

W lutym i w marcu odbyły się warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół Forum. Warsztaty z Pieczęci Dwujęzyczności prowadziła pani Małgorzata Grondalski, a z Canva pani Edyta Gierycz. Dziękujemy uczestnikom za udział.

                            luty 2024, warsztat z Pieczęci Dwujęzyczności 

marzec 2024, warsztaty z Canva

Medal KEN wręczony

Wiosenne Spotkanie Zarządu 

25 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu Forum, na którym zostały poruszone bieżące sprawy organizacji.