Kształcimy

Forum zrzesza 14 szkół polonijnych w stanach: AZ, CA, CO, NV, OR, TX, UT i WA. W szkołach uczy się około 1100 dzieci, a zajęcia prowadzi 143 nauczycieli. Nauczyciele Forum biorą aktywny udział w cyklicznych zjazdach Nauczycieli Polonijnych w Ameryce oraz reprezentują organizację podczas zjazdów i szkoleń organizowanych w Polsce.