Kontakt

Adres

“Forum Nauczycieli Polonijnych Zach. Wybrzeża USA”
Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej,
3424 West Adams Blvd. Los Angeles, CA 90018

Zarzad Forum

Elzbieta Rudzinska – prezes
Renata Dajnowska – wiceprezes d/s metodyki
Iwona Zajkowska – Kubat  wiceprezes d/s wypoczynku dzieci i mlodziezy
Henryka Łazarz