Kontakt

Adres

 Forum Nauczycieli Polonijnych Zach. Wybrzeża USA

 3424 West Adams Blvd.

 Los Angeles, CA 90018

Zarzad Forum

Renata Dajnowska – prezes 

Elżbieta Rudzińska – Honorowy prezes Forum

Iwona Zajkowska – Kubat – wiceprezes 

Henryka Łazarz- wiceprezes 

Małgorzata Grondalski- członek Forum

Antonina Ofiara- członek Forum