Konkursy

POLONIJNY RODZIC 6 2021

KONKURS NA UCZNIA ROKU SZKOŁY POLONIJNEJ 

BYĆ POLAKIEM XI EDYCJA – 2020

Drodzy Państwo!
Mamy TO! Wszystkie informacje na temat XI edycji Konkursu BYĆ POLAKIEM są już dostępne.

Zaproszenie

Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

po raz jedenasty zapraszamy dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”.

W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się Polska. Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?

Jak myślicie? Napiszcie!

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami? Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego? Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.

Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy, byście przez Wasze polskie „okulary” spojrzeli na różnie rozumiane i odczuwane relacje solidarności między Polakami.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres: bycpolakiem2020@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie:
http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-xi-2020/

Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody:
przyjazd do Polski, udział w Gali w Zamku Królewskim, wycieczka „Śladami polskości”.

Prace prosimy wysyłać za pomocą serwisu: wetransfer.com (na adres email: bycpolakiem2020@gmail.com )

Życzymy powodzenia w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata – Helena Miziniak
Przewodnicząca Konkursu – Joanna Fabisiak
Koordynator Generalny Konkursu – Marek Machała

Konkurs Rodzic na 6


Konkurs historyczny Patria Nostra

Szanowni Państwo,

25 września 2019 r. miała miejsce inauguracja 5. edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Konkurs jest skierowany do polskiej i polonijnej młodzieży na całym świecie i przewiduje przygotowanie 30. sekundowej animacji lub 45. sekundowego filmiku dot. ważnych wydarzeń związanych z historią Polski. W tegorocznej edycji tematem przewodnim jest 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Uczestnikami konkursu mogą być 4-osobowe drużyny składające się z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej (nauczyciel, rodzic, ksiądz). Do konkursu mogą przystąpić zespoły reprezentujące polską szkołę, parafię lub organizację polonijną. Termin przesyłania prac filmowych mija 9 marca 2020 r. Nagrodą główną dla zespołów, które przygotowały zwycięskie projekty filmowe jest wycieczka do Warszawy i udział w Gali Finałowej konkursu, która odbędzie się  12 maja 2019 r.

W związku z powyższym zachęcam wszystkich Państwa do promocji powyższego wydarzenia wśród lokalnej Polonii, szczególnie w szkołach polskich, parafiach oraz organizacjach polonijnych. Oprócz ważnego waloru edukacyjno-historycznego, konkurs służy integracji i podtrzymywaniu związków z krajem ojczystym oraz zachęca  do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych.