Połączenia

Polska

MEN: http://www.men.gov.pl/
Wspólnota: http://www.wspolnota-polska.org.pl
ORPEG: http://www.orpeg.pl


Polonijne

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej: http://www.komisjaoswiatowausa.org/
Konsulat LA: https://losangeles.msz.gov/
Zrzeszenie: http://www.znpusa.org/
Centrala: http://www.centralapolskichszkol.org/

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świetego Maksymiliana Marii Kolbego  https://irjp.gov.pl/irjp_dofinansowanie_edukacja2023.php

 E-magazyny dla dzieci i młodzieży polonijnej https://fundacjadlapolonii.pl/kumpel-dla-polonii-i-cogito-dla-polonii/


Inne

Kwartalnik Asystent: http://www.centralapolskichszkol.org/kwartalnik-asystent
Kangur: http://www.mathkangaroo.org
Avant: https://avantassessment.com/stamp