PAC Przynależność

Jesteśmy częścią Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją narodową zrzeszającą i reprezentującą co najmniej 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Członkostwo składa się z organizacji braterskich, edukacyjnych, weteranów, religijnych, kulturalnych, społecznych, biznesowych, politycznych i indywidualnych członków.

Dowiedz się więcej na www.pac1944.org