Nasza historia

Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża USA powstało z inicjatywy ówczesnego Prezesa Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej Dr. Edmunda Osysko. Jesienią 1998 roku Dr. Osysko,  przyjechał do Los Angeles i poprosił Przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej Płd. Kalifornii, pana Mieczysława Dutkowskiego o pomoc. Zwołano pierwsze zebranie, na którym znaleźli się dyrektorzy szkół polonijnych z Arizony i Kalifornii.

Opracowano zadania dla szkolnictwa polonijnego na najbliższe lata i ustalono, że od tego czasu szkoły w stanach Arizona, Kalifornia, Kolorado, Nevada, Oregon, Texas, Utah i Waszyngton wejdą w skład „Forum”. Prezesem tej organizacji została wybrana pani Dyr. Polskiej  Szkoły w Yorba Linda w Płd. Kalifornii mgr Elżbieta Rudzińska.

Wytyczono główne cele pracy „Forum”:

  • pomoc szkołom polonijnym w zakresie szkolenia nauczycieli.
  • pomoc w opracowaniu programów nauczania i zakupie podręczników do nauki języka polskiego, historii i geografii Polski.
  • organizacja wyjazdów integracyjnych, czyli wyjazd dzieci pochodzenia polskiego na wakacje do Polski
  • pomoc finansowa i rzeczowa szkołom (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Obecnie organizacja zrzesza 12 szkół polonijnych w stanach: AZ, CA, CO, NV, OR, UT i WA. W szkołach uczy się około 1100 dzieci, a zajęcia prowadzi 143 nauczycieli. Nauczyciele Forum biorą aktywny udział w cyklicznych zjazdach Nauczycieli Polonijnych w Ameryce oraz reprezentują organizację podczas zjazdów i szkoleń organizowanych w Polsce.

Szkoły należące do Forum były organizatorami następujących zjazdów:                

VI zjazdu w 2000 r. w Los Angeles, VII w 2002 r. w Las Vegas, X 2006 r.

w Houston, XII 2010 r. w San Francisco oraz XV w 2018 r. w Portland.

” Forum ” jest członkiem Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Kongresu Oświaty Polonijnej. Współpracuje z różnymi fundacjami, między innymi z Fundacją Nauki Języków obcych LINGUAGE MUNDI z siedzibą w Warszawie.